Tổng số gửi đi: 3940620 | Tổng số nhận về: 18252355
STTTên Đơn VịGửiĐã nhậnTổng số
Data pager
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 779 / 39 trang
761 Ban an toàn giao thông tỉnh18781908020958
762 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ62730443671
763 Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu76345421
764 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cô Tô429872991
765 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Hà01919
766 Ban Chỉ huy quân sự huyện Vân Đồn776057612
767 Ban chỉ huy quân sự Thành phố Móng Cái11212212123
768 Ban chỉ huy quân sự Thành phố Uông Bí896139621
769 Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều2441274112985
770 Ban Dân tộc126544442157075
771 Ban Dân vận Tỉnh ủy16717781945
772 Ban Nội chính Tỉnh ủy1310131
773 Ban QLDA đầu tư xây dựng Thành phố Uông Bí27471470217449
774 Ban QLDAĐT xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh125183073043248
775 Ban QLĐHDA xây dựng Chính quyền điện tử15071105012557
776 Ban quản lý chợ Cột thị xã Đông Triều241311413138
777 Ban Quản lý chợ Hạ Long 132714161743
778 Ban quản lý chợ Hải Hà 224440734317
779 Ban quản lý chợ huyện Bình Liêu131694916962
780 Ban Quản lý Chợ Mạo Khê thị xã Đông Triều2941173912033