Tổng số gửi đi: 3840682 | Tổng số nhận về: 17832930
STTTên Đơn VịGửiĐã nhậnTổng số
Data pager
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 778 / 39 trang
1 Ban an toàn giao thông tỉnh18071844620253
2 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ61730423659
3 Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu49345394
4 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cô Tô128542855
5 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Hà01919
6 Ban Chỉ huy quân sự huyện Vân Đồn773627369
7 Ban chỉ huy quân sự Thành phố Móng Cái11182911830
8 Ban chỉ huy quân sự Thành phố Uông Bí192939294
9 Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều2351247412709
10 Ban Dân tộc123724350655878
11 Ban Dân vận Tỉnh ủy16717781945
12 Ban Nội chính Tỉnh ủy1310131
13 Ban QLDA đầu tư xây dựng Thành phố Uông Bí26881415816846
14 Ban QLDAĐT xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh120192999242011
15 Ban QLĐHDA xây dựng Chính quyền điện tử15041105012554
16 Ban quản lý chợ Cột thị xã Đông Triều231284012863
17 Ban Quản lý chợ Hạ Long 131513611676
18 Ban quản lý chợ Hải Hà 223739344171
19 Ban quản lý chợ huyện Bình Liêu131678316796
20 Ban Quản lý Chợ Mạo Khê thị xã Đông Triều2911154911840